Bán XE TẢI DAEWOO 9 TẤN THÙNG MUI BẠT – KC6A1 PRIMA trang bị đầy đủ thiết bị tiện nghi cần thiết

Bán XE TẢI DAEWOO 9 TẤN THÙNG MUI BẠT - KC6A1 PRIMA trang bị đầy đủ thiết bị tiện nghi cần thiết

Bán XE TẢI DAEWOO 9 TẤN THÙNG MUI BẠT – KC6A1 PRIMA trang bị đầy đủ thiết bị tiện nghi cần thiết