Bán XE TẢI DAEWOO 14 TẤN THÙNG MUI BẠT – KC6C1 6X2 trang bị đầy đủ thiết bị tiện nghi cần thiết tại Bình Dương

Bán XE TẢI DAEWOO 14 TẤN THÙNG MUI BẠT - KC6C1 6X2 trang bị đầy đủ thiết bị tiện nghi cần thiết tại Bình Dương

Bán XE TẢI DAEWOO 14 TẤN THÙNG MUI BẠT – KC6C1 6X2 trang bị đầy đủ thiết bị tiện nghi cần thiết tại Bình Dương